گزارش تصویری از حضور استاد سید مجتبی نورمفیدی در بیت مرحوم آیت الله سید ابوالفضل میر محمدی (ره)