گزارش تصویری از حضور استاد سید مجتبی نورمفیدی در مجلس بزرگداشت علامه سید جعفر مرتضی عاملی (ره)