گزارش تصويري از مراسم شب نوزده ماه مبارک رمضان در مسجد گلشن با سخنراني استاد سيد مجتبي نورمفيدي

گزارش تصويري از مراسم شب نوزده ماه مبارک رمضان در مسجد گلشن با سخنراني استاد سيد مجتبي نورمفيدي