گزارش تصويري از سخنراني استاد سيد مجتبي نورمفيدي در روز بيست و يکم ماه مبارک رمضان در مصلي وحدت گرگان

گزارش تصويري از سخنراني استاد سيد مجتبي نورمفيدي در روز بيست و يکم ماه مبارک رمضان در مصلي وحدت گرگان