گزارش تصويري از حضور استاد سيد مجتبي نورمفيدي در جلسه ديدار مسئولان نظام با رهبر انقلاب

ديدار مسئولان نظام با رهبر انقلاب

گزارش تصويري از حضور استاد سيد مجتبي نورمفيدي در جلسه ديدار مسئولان نظام با رهبر انقلاب