گزارش تصويري از برگزاري مراسم سوگواري در روز بيست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد گلشن گرگان

گزارش تصويري از برگزاري مراسم سوگواري در روز بيست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد گلشن گرگان