روز ملی مبارزه با استکبار

در سيزده آبان حوادث متعددی اتفاق افتاد، ولی مسئله اين است که اين روز به عنوان روزی نمادين برای مبارزه با استکبار جهاني  معرفی شده است. اين مناسبت بسيار مهمی است، اما مبارزه با استکبار بايد همه جانبه و فراتر از شعار و تبليغات باشد يعنی بايد در متن اجرايی و تقنينی و قضايی کشور جريان پيدا کند و مردم با ضرورت اين امر آشنا شوند. اين خيلی مهم است که تنگناها و فشارها و مشکلاتی که مردم دارند، خدای نکرده آن‎ها را به جايی برساند که به اين موضوعات چندان نينديشند، گرفتاري‎ها و مشکلات و سختي‎ها يا خدای نکرده تبعيض و بي‎عدالتی آن‎ها را نسبت به اين موضوع بي‎انگيزه کند. ايستادگی و مبارزه در برابر استکبار يک منطق قرآنی است. تجربه‎های تاريخی بشر در دوران‎های گذشته و حتی در تاريخ معاصر همه گواه بر اين است که اگر ايستادگی و مقاومت و مبارزه با زورگويی و تحميل و فشار از ناحيه اجانب و دشمنان صورت نگيرد عاقبت خوشی برای هيچ ملتی نداشته و نخواهد داشت. البته سختي‎ها و مشکلات نيز وجود دارند ولی تا جايی که مي‎شود بايد با برنامه‎ريزی و تدبير انشاء الله اين مشکلات را کم شود. امروز دنيای استکبار يکپارچه عليه ملت اسلامی و عليه پيروان مذهب اهل بيت(ع) متحدند و تمام توانشان را به کار مي‎گيرند، لازمه موفقيت در مبارزه با امريکا و همه متحدانش اين است که واقعا در داخل امت اسلامی به صورت عام و در ايران بين ملت ايران وحدت و يکپارچگی باشد و تدبير برنامه‎ريزی صورت بگيرد و انشاء الله بتوانيم ايران و مکتب اهل بيت را دراين مواجهه سربلند بيرون ببريم.
به هر حال واقعش اين است که خصلت و خوی دشمنان و دشمنی آن‎ها هميشه اقتضاء مي‎کند که با فريب کاری اهداف و مقاصد خودشان را پيش ببرند، رهبر معظم انقلاب نيز اين همه روی مسئله مقاوت تأکيد مي‎کند، برای اين است که واقعا علی رغم شعارهای ظاهري  و فريب کارانه آنها اگر بخواهد تسليم و سازش صورت بگيرد چيزی عائد ملت نمي‎شود، اين را بايد همه مورد توجه قرار دهيم و انشاء‎الله متحد با صفوف فشرده و انشاء الله با اميد به آينده روشن و بهتر برای تحقق اهداف مکتب اهل بيت تلاش کنيم. انشاء الله با ظهور امام زمان همه اين مشکلات برطرف شود.