بيانيه مقام معظم رهبري نقشه راه انقلاب است

تذکر استاد سيد مجتبي نورمفيدي در رابطه با بيانيه مهم مقام معظم رهبري

بيانيه مقام معظم رهبري نقشه راه انقلاب است

در مورد بيانيه رهبر معظم انقلاب که به عنوان گام دوم انقلاب معرفی کردند و بحث ها و مطالب زيادی مطرح شده است.
نمی دانم اين بيانيه را مطالعه کرديد يا خير، ولی توصيه می کنم آن را مطالعه کنيد. انصافا بيانيه به عنوان اين که ما کجا بوديم و کجا هستيم و کجا خواهيم رفت، حديث معرفت انقلاب است. ما در مورد انسان داريم که «رحم الله من عرف من اين و فی اين و الی اين» خدا رحمت کند کسی را که بفهمد کجا بوده و کجا هست و کجا خواهد رفت. اين مسير خود شناسی که کجا بوديم و کجا هستيم و کجا خواهيم رفت يک مسيری است که برای موجوداتی که حيات اعتباری دارند هم بايد مورد نظر باشد. بالاخره اين انقلاب به عنوان يک موجود زنده موثر پابرجا يک تولدی داشته، يک مدتی از عمر اين انقلاب گذشته و يک مسيری را در آينده بايد طی کند. طبيعتا در گذشته موفقيت های بسياری نصيب شده اشکالاتی هم در گذشته بوده، الآن هم به هر حال با وجود همه اشکالات، موفقيت های بزرگ و غير قابل انکاری نصيب انقلاب و کشور و مردم شده است، ضمن همه کاستی ها، انقلاب يک مسيری بايد در آينده برود که آن قوت ها بيشتر و ضعف ها کمتر شود. اين بيانيه نقشه راه انقلاب در آينده است.
متاسفانه يکی از مشکلاتی که ما در اين کشور داريم هياهو کردن بدون برنامه و اقدام عملی است. ما عادت داريم سر چيزهايی هياهو می کنيم اما برنامه ريزی و عمل نداريم. شما در اين سال های گذشته نگاه کنيد خيلی اوقات، مطالب و سخنان ارزشمندی بزرگان گفتند، رهبری فرمودند، و در همان آغاز يک سر و صدا و بيانيه و راهپيمايی شده اما عملا کاری صورت نگرفته است. فوقش يک همايشی ترتيب دادند اما اين که اين ها عملياتی شوند کمتر ما ديديم. متاسفانه در خيلی از مسايل همينطور است. به جای اين که اين را کاملا با جزييات برنامه ريزی کنيم و ببريم در ساختار جاری نماييم و حتی اگر نياز به اصلاح ساختار است، اصلاح کنيم که اين ها عمل شود، ولی کمتر اتفاق مي‎افتد.
مشکل ديگر اين است که هر کسی مناسب با ذوق خودش، نه نيازهای اصلي، مطالب را تفسير می کند؛ يعنی ما عادت داريم در خيلی امور از شخصيت ها و سخنان آن‎ها کاريکاتور می سازيم. يعنی يک گوشه را برجسته می کنيم و بقيه اعضاء رئيسی مغفول متروک می ماند. همه اين ابتلاء را دارند.
ما واقعا درباره همه امور، در مورد معرفی اهل بيت، در ارائه الگو، در مسائل انقلاب در مسائل مختلف اين دو اصل را بايد رعايت کنيم.
 يکی اينکه اقدامات ما فقط منحصر در تبليغات سطحی و چشم پر کن نباشد. تبليغات لازم است اما مهمتر از تبليغات، عمل است.
ديگر آنکه از کاريکاتوری کردن موضوعات بپرهيزيم. آن‎چه هست را به نحو کامل ارائه دهيم، نه اينکه با ذوق خودمان يک بخش را گزينش کنيم و يک بخش را حذف کنيم.
با ملاحظه اين دو نکته عرضم اين است که اين بيانيه واقعا بيانيه دقيق و ارزشمند است و هوشمندانه و اميدوارانه نوشته شده است. مطالب زياد است و من نمی خواهم به يک بخش بپردازم. اما ايشان در اين بيانيه به مطالب مختلفی توجه دادند. سر فصل هايی که خود ايشان به آن اشاره کردند علم  و پژوهش، معنويت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادي، عزت ملي، روابط خارجي، مرز بندی با دشمن و سبک زندگی است. اين ها سرفصل های بيانيه مهم معروف به گام دوم است و واقعا يک جامعيتی در اين بيانيه هست که می طلبد به طور جدی به آن توجه شود و زمينه های عملياتی کردن آن فراهم شود.
ايشان توصيه هايی در مورد اين سرفصل ها دارند. اين که عرض کردم خدا رحمت کند کسی که بشناسد خودش را که از کجا آمده در کجا هست  و به کجا می رود، در اين بيانيه در مورد انقلاب اين سير تبيين شده است؛ يعنی اين که ما در گذشته تاريخی خود در اين کشور کجا بوديم و چه مشکلات جدی داشتيم چه انحطاط هايی داشتيم و انقلاب چه کرد و الان کجاييم و در عين حال چه کاستی ها و نقص هايی وجود دارد و اين که کجا بايد برويم در عرصه اقتصاد، درعرصه علم و در عرصه معنويت و اخلاق و استقلال و آزادي؛ مثلا در مورد آزادی ايشان فرمودند که آزادی تفضل حکومت ها به مردم نيست اين يک نياز فطری انسان است و حکومت‎ها بايد ابزار آن را فراهم کنند يا مثلا در مورد معنويت و اخلاق، مي‎فرمايد: معنويت به معنای برجسته کردن ارزش های معنوی از قبيل اخلاص و توکل و ايمان در خود و جامعه است و اخلاق به معنای رعايت فضيلت هايی چون خيرخواهي، گذشت، کمک به نيازمند، راستگويي، شجاعت، تواضع و اعتماد به نفس و ديگر خلقيات نيکو است. معنويت و اخلاق جهت دهنده همه حرکت ها و فعاليت های فردی و اجتماعی و نياز اصلی جامعه ماست. ايشان معنويت و اخلاق را به عنوان جهت دهنده همه حرکت ها و فعاليت های اجتماعی معرفی کرده‎اند.
سپس در ادامه مي‎فرمايد: بودن آن ها محيط زندگی را حتی با کمبودهای مادی بهشت می سازد و نبودن آن ها حتی با برخورداری مادی جهنم مي‎آفريند.
اگر فرصتی شود بايد کامل در اين‎باره صحبت کنيم.
اين يک جهت گيری کلی جامعه و انقلاب است در آينده در اقتصاد همينطور است در مورد سبک زندگی همينطور است، در مورد فساد همينطور است اين که تعبير کردند فساد را به عنوان يک توده چرکينی که در کشورها و نظام ها اگر دربدنه حکومت ها عارض شود زلزله ويرانگر و ضربه زننده به مشروعيت آن‎ها است، اين يک اصل و مطلب بسيار مهم است.
در مورد ظرفيت نظام سازی انقلاب، مي‎فرمايد: اين انقلاب نظام سازی می تواند بکند. می تواند تمدن سازی کند. تحولات فردی و اجتماعی بسياری بوجود آورده است و از اين به بعد بيشتر بايد به وجود آورد.
مطالب اين بيانيه بسيار ارزشمند است و به نظر من اين بيانيه بايد هم يک مبنايی برای بررسی کاستی ها و اشکالات در فضای موجود و هم نقشه راه برای آينده مورد توجه قرار بگيرد و به ضميمه اهداف اوليه انقلاب و آرمان های امام راحل عظيم الشأن شاخصی شود که با اين شاخص هميشه ارزيابی کنيم که چه اشکالاتی داريم کجا هستيم و کجا بايد برويم اين به هر حال خيلی مهم است. انشاء الله هر کسی به سهم خودش در مورد تحقق اين نقشه راه کوشش و تلاش داشته باشد.