اختتامیه نخستین همايش ملي جستارهاي پژوهشي با تاكيد بر بيانيه گام دوم انقلاب

اختتاميه نخستين همايش ملي جستارهاي پژوهشي با تاكيد بر بيانيه گام دوم انقلاب با حضور حضرت آيت الله نورمفيدي نماينده مقام معظم رهبري در استان گلستان و امام جمعه گرگان و سخنراني حضرت آيت الله حاج شيخ محمدجواد فاضل لنکراني و استاد سيدمجتبي نورمفيدي برگزار شد.