دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 - 00:29
شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
1987جلسه اول 14/07/1397 آیه25_ ارتباط آیه با قبل_ مفردات
1988جلسه دوم 15/07/1397 آیه25_ مفردات_ اصطلاحات قرآنی بهشت
1989جلسه سوم 16/07/1397 آیه25_ مفردات_ معنای کلی آیه _ بشارت‌های چهارگانه
1990جلسه چهارم 21/07/1397 آیه 25_ فلسفه انذار و تبشیر_ متعلق بشارت‌ها در قرآن
1991جلسه پنجم 22/07/1397 مبشَّرین و مبشِّرین_ لزوم حسن فعلی و فاعلی برای بهره‌مندی از بهشت
1992جلسه ششم 23/07/1397 آیه25_ دو توجیه برای ملکیت جنت_ تفسیر آیه« كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا ... وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا»
1993جلسه هفتم 28/07/1397 آیه25- متعلق بشارت(بشارت دوم- تجسم اعمال و اخلاق و عقاید)
1994جلسه هشتم 29/07/1397 آیه 25_ بشارت سوم و چهارم
1995جلسه نهم 30/07/1397 آیه25_ بشارت پنجم_ بررسی معنای خلود_ پاسخ به یک شبهه
1996جلسه دهم 20/08/1397 آیه 26_ مفردات بخش اول
1997جلسه یازدهم 21/08/1397 آیه 26_ ارتباط این آیه با آیات قبل
1998جلسه دوازدهم 26/08/1397 آیه 26_ ارتباط این آیه با آیات قبل، از لسان روایات
1999جلسه سیزدهم 28/08/1397 آیه26_ بخش دوم: موضع مؤمنان و کفار در برابر تمثیل قرآن - بخش سوم:« یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَهْدِی بِهِ کَثِیرًا»
2000جلسه چهاردهم 05/09/1397 آیه26_ بخش چهارم: «وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ» _ معنای هدایت و اضلال خداوند
2001جلسه پانزدهم 10/09/1397 آیه26_ اضلال جزایی در روایات_ عدم دلالت آیه بر جبر
2002جلسه شانزدهم 12/09/1397 آیه26_ کلام علامه طباطبایی درباره نفی جبر و تفویض در تشریع
2003جلسه هفدهم 17/09/1397 آیه 27_ ارتباط آیه با آیات قبل_ مفردات
2004جلسه هجدهم 18/09/1397 آیه 27_ بخش اول_ اهمیت عهد الهی و انواع آن
2005جلسه نوزدهم 24/09/1397 آیه 27_ بخش اول- احتمالات پنج‌گانه در معنای عهدالله و بررسی آن
2006جلسه بیستم 25/09/1397 آیه27_ شمول عهدالهی نسبت به ولایت_ تشکیکی بودن نقض عهد
2007جلسه بیست و یکم 26/09/1397 آیه27_ مراحل نقض عهد_ اثر نقض عهد
2008جلسه بیست و دوم 01/10/1397 آیه27- بخش دوم: معنای قطع ما أمرالله به أن یوصل_ احتمالات چهارگانه
2009جلسه بیست و سوم 02/10/1397 آیه27_بخش دوم: برخی مصادیق قطع« مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ»
2010جلسه بیست و چهارم 03/10/1397 آیه 27_ بخش سوم: و یفسدون فی الأرض
2011جلسه بیست و پنجم 08/10/1397 آیه27_ بخش چهارم(أُولئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ)
2012جلسه بیست و ششم 10/10/1397 آیه28_ ارتباط آیه با آیات قبل و بعد_ معنای کلی آیه_ عمومیت مخاطبان آیه
2013جلسه بیست و هفتم 16/10/1397 آیه28_ تفاوت این آیه با آیه 11 سوره غافر
2014جلسه بیست و هشتم 16/10/1397 آیه 28_ دلالت این آیه و آیه11 غافر بر برزخ
2015جلسه بیست و نهم 17/10/1397 آیه 28_ کیفیت دلالت آیه بر اصول سه‌گانه اعتقادی_ دلالت آیه بر مبدأ
2016جلسه سی ام 22/10/1397 آیه28_ کیفیت دلالت آیه بر اصول سه‌گانه اعتقادی_ دلالت «ثم یمیتکم» بر مبدأ_ دلالت«ثم یحییکم» بر معاد
2017جلسه سی و یکم 23/10/1397 آیه28_ کیفیت دلالت آیه بر معاد_ جامعیت آیه 28
2018جلسه سی و دوم 24/10/1397 آیه28_ دو احتمال در مدلول«ثم یحییکم» و بررسی آن
2019جلسه سی و سوم 07/11/1397 آیه28_ «ثمّ إلیه ترجعون »_ روایات مبین مسیر حرکت انسان
2020جلسه سی و چهارم 08/11/1397 آیه29_ ارتباط آیه با آیات قبل
2021جلسه سی و پنجم 13/11/1397 آیه29_ پیام کلی آیه: تسخیر عالم توسط انسان
2022جلسه سی و ششم 14/11/1397 آبه29_ هدف از امکان تسخیر عالم در روایات_ بخش دوم( ثم استوی....)
2023جلسه سی و هفتم 15/11/1397 آیه29_ بخش دوم_ بررسی تقدم و تأخر خلق آسمان و زمین
2024جلسه سی و هشتم 27/11/1397 آیه29_بخش دوم: «فسوّیهن سبع سماوات»_ بخش سوم:« و هو بکل شیء علیم»
2025جلسه سی و نهم 28/11/1397 آیه29_اختلاف مفسران درباره استفاده حکم فقهی از آیه_آیه30
2026جلسه چهلم 29/11/1397 آیه30_ معنای کلی_ تناسب آیه با آیات قبل
2027جلسه چهل و یکم 11/12/1397 آیه30 _ مفردات
2028جلسه چهل و دوم 13/12/1397 آیه30_ مفردات(قال _ ربک_ ملائکه)
2029جلسه چهل و سوم 18/12/1397 آیه 30- مفردات: جعل، خلیفة
2030جلسه چهل و چهارم 20/12/1397 آیه 30- مفردات: 7- تسبیح 8- تقدیس
2031جلسه چهل و پنجم 24/10/1398 آیه30_ وجه اعلام خلافت انسان
2032جلسه چهل و ششم 25/01/1398 آیه30_ وجه اعلام خلافت انسان_ حق در مسئله
2033جلسه چهل و هفتم 26/01/1398 آیه 30_ احتمالات در مورد خلیفه و بررسی آن ها
2034جلسه چهل و هشتم 31/02/1398 آیه30 _ احتمالات در مورد خلیفه و بررسی آنها
2035جلسه چهل و نهم 02/02/1398 آیه30 _ احتمالات پنجگانه در خلیفه و بررسی آنها
2036جلسه پنجاهم 07/02/1398 آیه30_بخش اول:احتمالات پنج‌گانه درخلیفه و بررسی آن‌ها