جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۹:۱۸
شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۱۹۸۷جلسه اول ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ آیه۲۵_ ارتباط آیه با قبل_ مفردات
۱۹۸۸جلسه دوم ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ آیه۲۵_ مفردات_ اصطلاحات قرآنی بهشت
۱۹۸۹جلسه سوم ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ آیه۲۵_ مفردات_ معنای کلی آیه _ بشارت‌های چهارگانه
۱۹۹۰جلسه چهارم ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ آیه ۲۵_ فلسفه انذار و تبشیر_ متعلق بشارت‌ها در قرآن
۱۹۹۱جلسه پنجم ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ مبشَّرین و مبشِّرین_ لزوم حسن فعلی و فاعلی برای بهره‌مندی از بهشت
۱۹۹۲جلسه ششم ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ آیه۲۵_ دو توجیه برای ملکیت جنت_ تفسیر آیه« كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا ... وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا»
۱۹۹۳جلسه هفتم ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ آیه۲۵- متعلق بشارت(بشارت دوم- تجسم اعمال و اخلاق و عقاید)
۱۹۹۴جلسه هشتم ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ آیه ۲۵_ بشارت سوم و چهارم
۱۹۹۵جلسه نهم ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ آیه۲۵_ بشارت پنجم_ بررسی معنای خلود_ پاسخ به یک شبهه
۱۹۹۶جلسه دهم ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ آیه ۲۶_ مفردات بخش اول
۱۹۹۷جلسه یازدهم ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ آیه ۲۶_ ارتباط این آیه با آیات قبل
۱۹۹۸جلسه دوازدهم ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ آیه ۲۶_ ارتباط این آیه با آیات قبل، از لسان روایات
۱۹۹۹جلسه سیزدهم ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ آیه۲۶_ بخش دوم: موضع مؤمنان و کفار در برابر تمثیل قرآن - بخش سوم:« یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَهْدِی بِهِ کَثِیرًا»
۲۰۰۰جلسه چهاردهم ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ آیه۲۶_ بخش چهارم: «وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ» _ معنای هدایت و اضلال خداوند
۲۰۰۱جلسه پانزدهم ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ آیه۲۶_ اضلال جزایی در روایات_ عدم دلالت آیه بر جبر
۲۰۰۲جلسه شانزدهم ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ آیه۲۶_ کلام علامه طباطبایی درباره نفی جبر و تفویض در تشریع
۲۰۰۳جلسه هفدهم ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ آیه ۲۷_ ارتباط آیه با آیات قبل_ مفردات
۲۰۰۴جلسه هجدهم ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ آیه ۲۷_ بخش اول_ اهمیت عهد الهی و انواع آن
۲۰۰۵جلسه نوزدهم ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ آیه ۲۷_ بخش اول- احتمالات پنج‌گانه در معنای عهدالله و بررسی آن
۲۰۰۶جلسه بیستم ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ آیه۲۷_ شمول عهدالهی نسبت به ولایت_ تشکیکی بودن نقض عهد
۲۰۰۷جلسه بیست و یکم ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ آیه۲۷_ مراحل نقض عهد_ اثر نقض عهد
۲۰۰۸جلسه بیست و دوم ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ آیه۲۷- بخش دوم: معنای قطع ما أمرالله به أن یوصل_ احتمالات چهارگانه
۲۰۰۹جلسه بیست و سوم ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ آیه۲۷_بخش دوم: برخی مصادیق قطع« مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ»
۲۰۱۰جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ آیه ۲۷_ بخش سوم: و یفسدون فی الأرض
۲۰۱۱جلسه بیست و پنجم ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ آیه۲۷_ بخش چهارم(أُولئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ)
۲۰۱۲جلسه بیست و ششم ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ آیه۲۸_ ارتباط آیه با آیات قبل و بعد_ معنای کلی آیه_ عمومیت مخاطبان آیه
۲۰۱۳جلسه بیست و هفتم ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ آیه۲۸_ تفاوت این آیه با آیه ۱۱ سوره غافر
۲۰۱۴جلسه بیست و هشتم ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ آیه ۲۸_ دلالت این آیه و آیه۱۱ غافر بر برزخ
۲۰۱۵جلسه بیست و نهم ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ آیه ۲۸_ کیفیت دلالت آیه بر اصول سه‌گانه اعتقادی_ دلالت آیه بر مبدأ
۲۰۱۶جلسه سی ام ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ آیه۲۸_ کیفیت دلالت آیه بر اصول سه‌گانه اعتقادی_ دلالت «ثم یمیتکم» بر مبدأ_ دلالت«ثم یحییکم» بر معاد
۲۰۱۷جلسه سی و یکم ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ آیه۲۸_ کیفیت دلالت آیه بر معاد_ جامعیت آیه ۲۸
۲۰۱۸جلسه سی و دوم ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ آیه۲۸_ دو احتمال در مدلول«ثم یحییکم» و بررسی آن
۲۰۱۹جلسه سی و سوم ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ آیه۲۸_ «ثمّ إلیه ترجعون »_ روایات مبین مسیر حرکت انسان
۲۰۲۰جلسه سی و چهارم ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ آیه۲۹_ ارتباط آیه با آیات قبل
۲۰۲۱جلسه سی و پنجم ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ آیه۲۹_ پیام کلی آیه: تسخیر عالم توسط انسان
۲۰۲۲جلسه سی و ششم ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ آبه۲۹_ هدف از امکان تسخیر عالم در روایات_ بخش دوم( ثم استوی....)
۲۰۲۳جلسه سی و هفتم ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ آیه۲۹_ بخش دوم_ بررسی تقدم و تأخر خلق آسمان و زمین
۲۰۲۴جلسه سی و هشتم ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ آیه۲۹_بخش دوم: «فسوّیهن سبع سماوات»_ بخش سوم:« و هو بکل شیء علیم»
۲۰۲۵جلسه سی و نهم ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ آیه۲۹_اختلاف مفسران درباره استفاده حکم فقهی از آیه_آیه۳۰
۲۰۲۶جلسه چهلم ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ آیه۳۰_ معنای کلی_ تناسب آیه با آیات قبل
۲۰۲۷جلسه چهل و یکم ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ آیه۳۰ _ مفردات
۲۰۲۸جلسه چهل و دوم ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ آیه۳۰_ مفردات(قال _ ربک_ ملائکه)
۲۰۲۹جلسه چهل و سوم ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ آیه ۳۰- مفردات: جعل، خلیفة
۲۰۳۰جلسه چهل و چهارم ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ آیه ۳۰- مفردات: ۷- تسبیح ۸- تقدیس
۲۰۳۱جلسه چهل و پنجم ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ آیه۳۰_ وجه اعلام خلافت انسان
۲۰۳۲جلسه چهل و ششم ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ آیه۳۰_ وجه اعلام خلافت انسان_ حق در مسئله
۲۰۳۳جلسه چهل و هفتم ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ آیه ۳۰_ احتمالات در مورد خلیفه و بررسی آن ها
۲۰۳۴جلسه چهل و هشتم ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ آیه۳۰ _ احتمالات در مورد خلیفه و بررسی آنها
۲۰۳۵جلسه چهل و نهم ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ آیه۳۰ _ احتمالات پنجگانه در خلیفه و بررسی آنها
۲۰۳۶جلسه پنجاهم ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ آیه۳۰_بخش اول:احتمالات پنج‌گانه درخلیفه و بررسی آن‌ها