کتابسوزي اخير خدمت به دشمنان اسلام و تشيع است

استاد سيد مجتبي نورمفيدي در مصاحبه با خبرگزاري ايرنا

 کتابسوزي اخير خدمت به دشمنان اسلام و تشيع است

 

قم- ايرنا- يک استاد حوزه علميه قم با اشاره به واقعه ناپسند کتابسوزي،‌ گفت: از هر زاويه به اين موضوع نگاه کنيم، امری مذموم، زشت، غيرقابل دفاع و به نوعی خدمت به دشمنان اسلام و تشيع است.

حجت‌الاسلام والمسلمين سيد مجتبی نورمفيدی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، ‌با اشاره به اقدام ناپسند سوزاندن کتاب،‌ افزود: منطق کتاب‌سوزی در آموزه‎های دينی و بر اساس تجربه‎های تاريخی آثار بسيار نامطلوبی به دنبال داشته و خواهد داشت.

وی اضافه کرد: اگر باب اين روش‎ها آن هم از ناحيه مدعيان دين و به نام دين باز شود بايد انتظار عکس العمل‎هايی از اين قبيل را در سطح گسترده نسبت به آثار دينی داشته باشيم.

وی تصريح کرد: بديهی است کسی که ملبس به لباس روحانيت است، اگر بخواهد با توسل به اين روش‎ها مخالفت خود را با يک کتاب يا تفکر اعلام کند نه تنها کمکی به نفی و طرد مطالب کتاب نمي‏کند، بلکه حس تنفر و انزجار در مخاطب ايجاد مي‎نمايد.

استاد نورمفيدی تصريح کرد: با توجه به شيوه‎های رفتاری و گفتاری سلفي‎ها و تکفيري‎ها همچون داعش، هراس و ترس از اسلام و دين‌داری در ميان جمعی از مردم دنيا و تبليغات صهيونيسم رسانه‎ای رواج پيدا کرده است و اين قبيل کارها بر اين موج دامن زده و باعث ملکوک شدن چهره نورانی اسلام و مکتب اهل بيت(ع) و روحانيت پرافتخار شيعه مي‎شود.

وی بيان کرد: تفکر مغايرت علم و دين يا تضاد بين آن‎ها که قرن‎ها پيش از ناحيه ارباب کليسا در مغرب زمين شکل گرفت که بعدها توسط برخی از فيلسوفان غربی همواره به عنوان چماقی بر دين کوفته مي‎شد.

وی افزود: آثار سوء و بازتاب رفتار کليسا در قرون وسطی آنچنان شديد بود که در دوران معاصر نيز بسياری از مشکلات ناشی از همان سياست و رفتار نامناسب است.

استاد حوزه علميه خاطرنشان کرد: در چنين فضايی کتابسوزی اخير همچون هديه‌ای با ارزش برای کسانی است که بر طبل ضديت دين با علوم و تجربه‎های بشری مي‎کوبند.

وی گفت: از سوی ديگر بسيار مايه تاسف است که شخصی با لباس روحانيت شيعه به روش‏های قرون وسطايی پناه برده و تاسف‌بارتر آنکه جايگزين پيشنهادی او به نام اهل بيت(ع) و روحانيت شيعه عرضه مي‎شود.

وی افزود: خوشبختانه موضع مرجعيت و روحانيت شيعه و حوزه‎های علميه در برابر اين اقدام ضد دينی و غيرعقلی و عقلايی در اين چند روز دامان حوزه و روحانيت را از اين عمل زشت پاک نمود، هر چند دستگاه تبليغاتی استکبار به اين عکس العمل‎ها کمتر مي‎پردازد.

استاد نورمفيدی تاکيد کرد: کلمات امام راحل و رهبر معظم انقلاب مشحون از لزوم استفاده از متخصصان در هر رشته‎ای و کاربرد تخصص در جای خود است؛ حتی در سيره عملی امام و رهبری موارد بسياری مي‎توان يافت که پس از بحث‎های کارشناسی متخصصان به نظر آن‌ها تمکين کرده و به آن اهتمام ورزيده ‏اند.

سوزاندن يکی از کتاب‌های کليدی پزشکی – کتاب هريسون  – توسط يکی از مروجان مشهور طب سنتی – يا آن‌طور که خودش مدعی است طب اسلامی –  که در سال‌های اخير فعاليت زيادی هم داشته است، واکنش‌های گسترده‌ای را در جامعه دانشگاهی و حوزه‌های علميه به دنبال داشت؛ عباس تبريزيان از جمله مخالفان پزشکی مدرن با اين کار بار ديگر شبهه تقابل دين با علوم جديد را در کانون مباحث روز خبری القا کرد./