دوشنبه 10 مهر 1402 - 21:35

بازدیدها: 126

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
256جلسه اول 1397/07/18 سند و محتوای رساله حقوق
257جلسه دوم 1397/08/23 شرح رساله حقوق امام سجاد(ع) - معنای لغوی حق - معنای لغوی حق - معنای اصطلاحی حق - معنای حق در فلسفه - معنای حق در فقه - معنای فقه در حقوق
258جلسه سوم 1397/08/30 شرح رساله حقوق امام سجاد(ع) - معنای حق در اخلاق - معنای حق در علم سیاست - حق در قرآن
259جلسه چهارم 1397/09/07 معنای حق
260جلسه پنجم 1397/09/14 گستره حق در اسلام - تلازم حق و تکلیف - منشأ حقوق
261جلسه ششم 1397/09/21 انظار مختلف درباره منشأ حقوق - نظریه اول: طبیعت - نظریه دوم: توافق جمعی - نظریه سوم: خداوند
262جلسه هفتم 1397/09/28 منشأ حق - دلیل بر نظریه سوم درباره منشأ حقوق
263جلسه هشتم 1397/10/12 دلیل نقلی بر نشأت همه حقوق از خداوند - ملاک جعل حق توسط خداوند برای انسان
264جلسه نهم 1397/10/19 تلازم حق و تکلیف
265جلسه دهم 1397/10/26 کمال نفوس انسانی - غایت جعل حقوق و تکالیف
266جلسه یازدهم 1397/11/10 حقوق اعضای بدن
267جلسه دوازدهم 1397/12/03 اشاره ای اجمالی به حقوق
268جلسه سیزدهم 1397/12/16 بزرگترین حق خدا
269جلسه چهاردهم 1397/12/25 عبادت بزرگترین حق خداست - عبادت تشریعی - حقیقت عبادت - پاسخ به یک اشکال 
270جلسه پانزدهم 1398/01/22 فلسفه عبادت - مقدمه
271جلسه شانزدهم 1398/01/28 خلاصه جلسه گذشته - فلسفه عبادت - ادامه مقدمه
272جلسه هفدهم 1398/05/04 مروری بر مطالب گذشته - انسان موجودی نیازمند و در جستجوی کمال مطلق - خلاصه بحث
273جلسه هجدهم 1398/07/20 ویژگی‌های معبود حقیقی
274جلسه نوزدهم 1398/08/22 مقومات معبود حقیقی : 1. ربوبیت - 2. الوهیت
275جلسه بیستم 1398/08/29 خالقیت - 3. خالقیت - استقلال در ارکان سه گانه
276جلسه بیست و یکم 1398/09/09 ویژگیهای عابد - نکته
277جلسه بیست و دوم 1398/09/13 اخلاص مهمترین شرط عبادت - معنای اخلاص 
278جلسه بیست و سوم 1398/09/20 حقیقت اخلاص
279جلسه بیست و چهارم 1398/10/07 اخلاص قبل از عمل و بعد از عمل - 1. اخلاص قبل و حین عمل
280جلسه بیست و پنجم 1398/10/11 اساسی ‎ترین راه خالص کردن نیّت
281جلسه بیست و ششم 1398/10/17 اخلاص بعد از عمل
282جلسه بیست و هفتم 1398/10/25 مراتب اخلاص
283جلسه بیست و هشتم 1398/11/03 مراتب اخلاص: مرتبه پنجم – مرتبه ششم – مرتبه هفتم – مرتبه هشتم
2391جلسه بیست و نهم 1398/11/19 مهمترین نتیجه عبادت خالصانه - حقیقت کفایت خداوند
2392جلسه سی ام 1398/11/30 حق نفس انسان - اهمیت شناخت نفس انسانی
3657جلسه سی و یکم 1399/07/02 حق انسان بر خویش - حقوق معنوی و مادی - غایت آفرینش انسان
3667جلسه سی و دوم 1399/06/09 چیستی کمال انسانی
3702جلسه سی و سوم 1399/08/07 شرح رساله حقوق - جلسه سی و سوم - راه رسیدن به کمال انسانی: رکن اول: فطرت - رکن دوم: نقشه راه (دین) - رکن سوم: راهنما (انسان کامل)
3718جلسه سی و چهارم 1399/08/21 تأثیر افعال اعضا بر روح و نفس آدمی
3786جلسه سی و پنجم 1399/08/28 ربط بین استیفای حقوق نفس انسانی و ادای حقوق اعضا - مقدمه اول: ترکیب انسان از روح و بدن - مقدمه دوم - مقدمه سوم: کیفیت تعلق نفس به بدن
4062جلسه سی و ششم 1399/09/05 کیفیت تعامل نفس و بدن - توضیحی درباره مقدمه اول - مقدمه چهارم: کیفیت تعامل نفس و بدن
4410جلسه سی و هفتم 1399/09/12 جلسه سی و هفتم - دو احتمال - مقدمه پنجم
4424جلسه سی و هشتم 1399/09/19 نتیجه مقدمات پنج گانه - ادای حق نفس از مسیر ادای حق اعضای هفت‌گانه
4436جلسه سی و نهم 1399/09/26 وجه تقدیم حق زبان
4453جلسه چهلم 1399/010/03 وجه تقدیم زبان بر سایر اعضا: 1. اشراف زبان بر سایر اعضا - 2. کلام، زیباترین و زشت‌ترین مخلوقات - 3. کلام، منشأ خطاها و گناهان - 4. زبان معیار تقوا
4530جلسه چهل و یکم 1399/10/17 آثار فردی و اجتماعی زبان
4534جلسه چهل و دوم 1399/10/23 سخن گفتن از جنس عمل است
4550جلسه چهل و سوم 1399/11/08 معنای «اکرامه علی الخَنی» - معنای خَنا - مصادیق «خنا»: 1. غیبت - تعریف اول - تعریف دوم
4581جلسه چهل و چهارم 1399/11/21 عظمت گناه غیبت
4592جلسه چهل و پنجم 1399/11/29 آثار دنیوی و اخروی غیبت: الف) آثار دنیوی: 1. آثار فردی : اثر اول: ادنی الکفر - اثر دوم: دخول در ولایت شیطان - اثر سوم: محاربه با خدا
4607جلسه چهل و ششم 1399/12/06 آثار دنیوی و اخروی غیبت: 4. رسوایی - 5. رضایت غیبت‌شونده، شرط پذیرش توبه - 6. افنای حسنات 
4622جلسه چهل و هفتم 1399/12/13 آثار اجتماعی غیبت
4630جلسه چهل و هشتم 1399/12/18 آثار اخروی غیبت
4642جلسه چهل و نهم 1400/01/18 دروغ – ناسازگاری دروغ با ایمان – دروغ کلید همه پلیدی‌ها
4680جلسه پنجاهم 1400/02/29 چهار ویژگی شخصیتی دروغگو - ویژگی اول: پستی و حقارت - ویژگی دوم: بی‌عقلی - ویژگی سوم: ناجوانمردی - ویژگی چهارم: دورویی -
4690جلسه پنجاه و یکم 1400/03/05 آثار دنیوی و اخروی دروغ - 1. اثر مادی دنیوی - 2. اثر معنوی دنیوی
4705جلسه پنجاه و دوم 1400/03/12 آثار اخروی دروغ - 1. سیاهی چهره - 2. بوی بسیار نامطبوع و تنفر و لعن ملائکه
4797جلسه پنجاه و سوم 1400/07/21 3. تهمت - آیات 11 تا 19 سوره نور
4816جلسه پنجاه و چهارم 1400/07/28 نکات مهم آیات 11 تا 19 سوره نور
4829جلسه پنجاه و پنجم 1400/08/05 بزرگی گناه تهمت
4835جلسه پنجاه و ششم 1400/08/12 آثار تهمت - 1. آثار معنوی دنیوی: فردی - اثر اجتماعی - حرمت شکنی - ناامنی - 2. آثار مادی دنیوی 3. آثار اخروی
4852جلسه پنجاه و هفتم 1400/08/19 4. ناسزا و دشنام - زشتی ناسزا و دشنام
4868جلسه پنجاه و هشتم 1400/08/26 آثار ناسزا و دشنام - 1. آثار مادی - 2. آثار معنوی: دشمنی - کاسته شدن منزلت - دوری از اسلام و قرب به نفاق
4884جلسه پنجاه و نهم 1400/09/03 آثار اخروی - عدم فرق بین دشنام ابتدایی و دشنام تقابلی در ترتب آثار
4899جلسه شصتم 1400/09/10 سایر مصادیق بد زبانی
4920جلسه شصت و یکم 1400/09/17 حق دوم: عادت دادن زبان به خیر
4934جلسه شصت و دوم 1400/9/24 حق سوم زبان
4940جلسه شصت و سوم 1400/10/01 حق چهارم زبان
4957جلسه شصت و چهارم 1400/10/08 حق پنجم زبان
4972جلسه شصت و پنجم 1400/10/22 حق ششم زبان: سنجیده سخن گفتن
4996جلسه شصت و ششم 1400/10/29 حق گوش - گوش و چشم، ابزارهای آگاهی انسان
5000جلسه شصت و هفتم 1400/11/06 گوش، دروازه قلب
5022جلسه شصت و هشتم 1400/11/20 تقدم گوش بر چشم
5048جلسه شصت و نهم 1400/12/04 حق اول گوش
5066جلسه هفتادم 1400/12/18 حق ایجابی گوش
5077جلسه هفتاد و یکم 1400/12/24 دو معیار برای ارزشمندی شنیدنی‌ها - 1. ایجاد خیر در قلب - 2. کسب خلق کریم
5175جلسه هفتاد و دوم 1401/07/27 3. حق چشم - توضیح کلی - فرق چشم بستن بر حرام و ترک ابتذال
5193جلسه هفتاد و سوم 1401/08/04 چشم، دروازه آگاهی - تفاوت «عین» و «بصر» و «نظر»
5209جلسه هفتاد و چهارم 1401/08/11 انواع چشم از جهت کسب آگاهی و عدم آن
5225جلسه هفتاد و پنجم 1401/08/18 مبنای ثبوت حق برای چشم - حق اول چشم - انواع کلی نگاه حرام
5247جلسه هفتاد و ششم 1401/09/02 آثار چشم بستن از حرام : آثار دنیوی - آثار اخروی
5262جلسه هفتاد و هفتم 1401/09/09 انواع نگاه حرام
5283جلسه هفتاد و هشتم 1401/09/23 منع از رها شدگی چشم
5296جلسه هفتاد و نهم 1401/09/30 حق چشم - نمونه‎ای از نگاههای عبرت آموز
5303جلسه هشتادم 1401/10/14 لزوم عبرت آموزی با چشم
5320جلسه هشتاد و یکم 1401/10/21 حق پا - بیان اجمالی
5330جلسه هشتاد و دوم 1401/10/28 حقوق سلبی پا - 1.نپیمودن راه حرام - انواع مشی به سوی حرام - 1.مشی، مقدمه حرام - 2. مشی، عین حرام - 3. مشی، جزئی از حرام
5357جلسه هشتاد و سوم 1401/11/12 فرق حق پا و حکم مشی – برخی مصادیق حق سلبی پا
5375جلسه هشتاد و چهارم 1401/11/26 نکته - حق دوم پا
5383جلسه هشتاد و پنجم 1401/12/03 حق ایجابی پا
5400جلسه هشتاد و ششم 1401/12/10 مشی، موضوع پاداش
5436جلسه هشتاد و هفتم 1402/02/13 توضیح «لا قُوَّهَ اِلاَّ بِاللَّهِ»
5450جلسه هشتاد و هشتم 1402/02/20 احتمالات سه گانه - احتمال اول - احتمال دوم - احتمال سوم
5462جلسه هشتاد و نهم 1402/02/27 جلسه هشتاد و نهم - حق دست - توضیح اجمالی
5477جلسه نودم 1402/03/03 حق دست - معنای ید - حق اول (سلبی)