یکشنبه 13 آذر 1401 - 02:58

آرشیو

جلسه پنجم – آیه 34 – بخش دوم – ماهیت ابلیس: قول سوم و بررسی آن – روایات

مهر 9, 1399

بازدیدها: 10جلسه 5 – PDF جلسه پنجم آیه 34 – بخش دوم – ماهیت ابلیس: قول سوم و بررسی آن – روایات خلاصه جلسه گذشته 1399/06/09 در بخش دوم از آیه 34 عرض کردیم یک بحث این است که ماهیت ابلیس چیست. دو قول در این باره به همراه ادله این دو قول ذکر شد. […]

جلسه چهاردهم – مسئله 18 – حکم نظر به تصویر زن – مقام سوم: نظر به تصویر زن – ادله عدم جواز – دلیل سوم: آیه «وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ …» و اقوال درباره آیه

مهر 9, 1399

بازدیدها: 10جلسه 14 – PDF جلسه چهاردهم مسئله 18 – حکم نظر به تصویر زن – مقام سوم: نظر به تصویر زن – ادله عدم جواز – دلیل سوم: آیه «وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ …» و اقوال درباره آیه 1399/06/09 اقوال پیرامون آیه بحث ما درباره آیه 31 سوره نور «ولایضربن بارجلهن لیعلم مایخفین من زینتهن» […]

جلسه چهاردهم – تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم دوم – راه حل چهارم ، پنجم، ششم و بررسی آنها – قسم سوم – راه حل اول    

مهر 9, 1399

بازدیدها: 4جلسه 14 – PDF جلسه چهاردهم تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم دوم – راه حل چهارم ، پنجم، ششم و بررسی آنها – قسم سوم – راه حل اول 1399/07/09 خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در قسم دوم از عبادات مکروهه مثل نماز در حمام، راه […]

جلسه چهارم – آیه 34 _ بخش دوم _ ماهیت ابلیس: ادله قول دوم ( فرشته نبودن ابلیس)

مهر 8, 1399

بازدیدها: 3جلسه 4 – PDF جلسه چهارم آیه 34 _ بخش دوم _ ماهیت ابلیس: ادله قول دوم ( فرشته نبودن ابلیس) 1399/07/08 خلاصه جلسه گذشته در بخس دوم آیه 34 به این موضوع رسیدیم که ماهیت ابلیس چیست. عرض کردیم اقوال و احتمالات مختلفی در مورد ماهیت ابلیس وجود دارد. قول اول این بود […]

جلسه سیزدهم – مسئله 18- حکم نظر به تصویر زن – مقام سوم: نظر به تصویر زن – ادله عدم جواز – دلیل سوم: آیه « وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ …» و بررسی آن

مهر 8, 1399

بازدیدها: 9جلسه 13 – PDF جلسه سیزدهم مسئله 18- حکم نظر به تصویر زن – مقام سوم: نظر به تصویر زن – ادله عدم جواز – دلیل سوم: آیه « وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ …» و بررسی آن 1399/09/08 محصل استدلال به آیه «و لا یضربن بأرجلهن…» بحث در دلیل سوم از ادله قول به حرمت […]

جلسه سیزدهم – تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم دوم – راه حل دوم و بررسی آن – راه حل سوم و بررسی آن

مهر 8, 1399

بازدیدها: 5جلسه 13 – PDF جلسه سیزدهم تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم دوم – راه حل دوم و بررسی آن – راه حل سوم و بررسی آن 1399/07/08 خلاصه جلسه گذشته بحث در قسم دوم از عبادات مکروهه، یعنی مثل نماز در حمام بود که چگونه می‏توانیم […]

جلسه دوازدهم – مسئله 18- حکم نظر به تصویر زن – مقام سوم: نظر به تصویر زن – ادله عدم جواز – دلیل سوم: آیه « وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ …» و بررسی آن

مهر 7, 1399

بازدیدها: 7جلسه 12 – PDF جلسه دوازدهم مسئله 18- حکم نظر به تصویر زن – مقام سوم: نظر به تصویر زن- ادله عدم جواز- دلیل سوم: آیه « وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ …» و بررسی آنخلاصه جلسه گذشته 1399/07/05 بحث در ادله قول به عدم جواز نظر به تصویر المرأة بود؛ این از حیث اینکه این […]

جلسه دوازدهم – تنبیهات اجتماع امر ونهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم دوم– راه حل اول (محقق خراسانی) – اشکال محقق نایینی – راه حل دوم (محقق نایینی)

مهر 7, 1399

بازدیدها: 5جلسه 12 – PDF جلسه دوازدهم تنبیهات اجتماع امر ونهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم دوم– راه حل اول (محقق خراسانی) – اشکال محقق نایینی – راه حل دوم (محقق نایینی) 1399/07/07 خلاصه جلسه گذشته بحث در قسم دوم از عبادات مکروهه بود مثلا نماز در حمام از جهت نماز بودن […]

جلسه ششم – ادله قاعده – دلیل دوم: روایات

مهر 6, 1399

بازدیدها: 7جلسه 6 -PDF جلسه ششم ادله قاعده – دلیل دوم: روایات 1399/07/06 بحث در ادله قاعده جبّ بود. دلیل اول جلسه گذشته ذکر شده و فی الجمله دلالتش بر این قاعده پذیرفته شد. هر چند بعضی از دوستان نسبت به بعضی از جهاتش اشکالاتی داشتند. دلیل دوم: روایات دلیل دوم روایاتی است که در […]

جلسه سی و یکم – حق انسان بر خویش – حقوق معنوی و مادی – غایت آفرینش انسان

مهر 6, 1399

بازدیدها: 1جلسه 1 – PDF شرح رساله حقوق آنطور که به خاطر دارم تقریبا طی سال گذشته و سال قبلش توفیق یافتیم سی جلسه درباره فرازهای رساله حقوق مطالبی را عرض کنیم. البته سال گذشته که تقریبا نیمه‌تمام یا ناقص به پایان رسید؛ اما مجموعاً سی جلسه ما مطالبی را به عنوان مقدمه عرض کردیم […]