چهارشنبه 15 مرداد 1399 - 03:16

آرشیو

المناط في بلوغ الفتاة

المناط في بلوغ الفتاة

دی 22, 1398

اين کتاب که به زبان عربي نوشته شده است رسالة نسبتاً مفصلي راجع به مسألة بلوغ دختران است که در آن ضمن طرح کلياتي دربارة مسألة بلوغ، به بررسي نشانه‏ هاي طبيعي بلوغ دختران، تحت عنوان بلوغ جنسي‌؛ مسألة سن، تحت عنوان بلوغ شرعي، و نيز تعارض بين ادّله و روايات و بررسي اقوال مختلف […]

مقدمه اي بر کتاب ضوابط الرضاع

مقدمه اي بر کتاب ضوابط الرضاع

دی 22, 1398

کتاب «ضوابط الرضاع» يکي از آثار ارزشمند ميرمحمد باقر داماد استرآبادي ملقب به «ميرداماد» مي باشد که تاکنون به صورت مخطوط باقي مانده و اينک با سعي و کوشش وافر فاضل محترم جناب آقاي حجت منگنه چي پس از مقابله نسخه هاي متعدد خطي از اين کتاب و استخراج مصادر و با همکاري مرکز فقهي […]

بررسي نظريه حق الطاعة

بررسي نظريه حق الطاعة

دی 22, 1398

آيت الله شهيد سيد محمد باقر صدر (رحمه الله) از جمله انديشمنداني است که از يک نظام فکري اصولي بهره مند بوده و به همين جهت آشنايي با آراء و انظار او شايسته و بلکه لازم به نظر مي رسد. دانش اصول فقه همواره به مدد تلاش و کوشش اصوليان ژرف انديش، مسيری رو به […]

بررسي نظريه خطابات قانونية

بررسي نظريه خطابات قانونية

دی 22, 1398

بدون ترديد امام خميني (رحمه الله) شخصيتي بزرگ و انديشمندي والامقام است که ژرف نگري و ابتکارات و ابداعات وي، چه در صحنه عمل و چه در پهنه فکر و نظر، او را از اقران و امثال خود ممتاز کرده و به حق، پرداختن به آرا و نظريات او به ويژه در حوزه علميه قم […]

حکم ظاهري، پذيرش يا انکار؟

حکم ظاهري، پذيرش يا انکار؟

دی 22, 1398

علم اصول هم چون ساير علوم به مرور زمان پذيراي مسائلي گرديده که در گذشته نشاني از آن ها يافت نمي شود، لکن اساس و ريشه بسياري از اين مسائل در آثار پيشينيان قابل رديابي است. همين امر موجب گرديده اين علم در ادوار مختلف قواعد جديدي را در خود جاي داده و امر استخراج […]

اصول اخلاقي قيام امام حسين عليه السلام

اصول اخلاقي قيام امام حسين عليه السلام

دی 22, 1398

اين کتاب مشتمل بر سخنراني هاي استاد سيد مجتبي نور مفيدي است که در دهه اول محرم سال 1389 در مسجد جامع گلشن گرگان ايراد نموده اند اين کتاب مشتمل بر سخنرانی های استاد سيد مجتبی نور مفيدی است که در دهه اول محرم سال 1389 در مسجد جامع گلشن گرگان ايراد نموده اند . […]