دوشنبه 3 آبان 1400 - 04:56

آرشیو

جلسه چهل و هشتم-اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم– بررسی راه حل محقق نایینی برای تصحیح عمل عبادی

بهمن 2, 1398

جلسه 48 – PDF جلسه چهل و هشتم اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم– بررسی راه حل محقق نایینی برای تصحیح عمل عبادی 02/10/1398   خلاصه جلسه گذشته  بحث در مقدمه دهم عمدتا پیرامون ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی بود. ابتدائا کلام محقق خراسانی را نقل کردیم مبنی بر اینکه نزاع هم علی […]

جلسه چهل و هفتم-اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم – راه حل محقق نایینی برای تصحیح عمل عبادی

بهمن 2, 1398

جلسه 47 – PDF جلسه چهل و هفتم اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم – راه حل محقق نایینی برای تصحیح عمل عبادی 01/10/1398 خلاصه جلسه گذشته  عرض کردیم محقق نایینی به سه وجهی که محقق خراسانی برای تصحیح عمل عبادی بیان کردند ایراد گرفتند. ایشان فرمود: هیچ‎ کدام از این وجوه و طرق نمی‎تواند مبنای […]

جلسه چهل و ششم-اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم – غرض از ذکر این مقدمه – اشکالات محقق نایینی به وجوه سه گانه محقق خراسانی برای تصحیح عمل عبادی

بهمن 2, 1398

جلسه 46 – PDF جلسه چهل و ششم اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم – غرض از ذکر این مقدمه – اشکالات محقق نایینی به وجوه سه گانه محقق خراسانی برای تصحیح عمل عبادی 30/09/1398   خلاصه جلسه گذشته کلام محقق خراسانی و راه‎هایی که ایشان برای تصحیح عمل عبادی در جایی که آن عمل متصادق […]

جلسه چهل و پنجم-اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم – غرض از ذکر این مقدمه – راههای تصحیح عمل عبادی در کلام محقق خراسانی

بهمن 2, 1398

جلسه 45 – PDF جلسه چهل و پنجم اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم – غرض از ذکر این مقدمه – راههای تصحیح عمل عبادی در کلام محقق خراسانی 26/09/1398   غرض از ذکر مقدمه دهم  در مقدمه دهم بحث پیرامون ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی بود. گفتیم بنابر قول به جواز و […]

جلسه چهل و چهارم-اجتماع امر و نهی– مقدمه دهم: ثمره نزاع در اجتماع امر و نهی

بهمن 2, 1398

جلسه 44 – PDF جلسه چهل و چهارم اجتماع امر و نهی– مقدمه دهم: ثمره نزاع در اجتماع امر و نهی 25/09/1398   خلاصه جلسه گذشته در مقدمه دهم بحث درباره ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی است. عرض کردیم محقق خراسانی ثمره این نزاع را بنابر قول بر جواز و همچنین بنابر […]

جلسه چهل و سوم-اجتماع امر و نهی– مقدمه نهم –بررسی پاسخ به اشکال امام خمینی– مقدمه دهم

بهمن 2, 1398

جلسه 43 – PDF جلسه چهل و سوم اجتماع امر و نهی– مقدمه نهم –بررسی پاسخ به اشکال امام خمینی– مقدمه دهم 24/09/1398   خلاصه جلسه گذشته در مقدمه هشتم و نهم محقق خراسانی ضابطه و ملاک تفاوت بین باب اجتماع امر و نهی و باب تعارض را بیان کردند. ضابطه‎ای که ایشان ارائه دادند […]

جلسه چهل و دوم-اجتماع امر و نهی– مقدمه نهم – اشکال امام خمینی به محقق خراسانی – اشکال به امام خمینی

بهمن 2, 1398

جلسه 42 – PDF جلسه چهل و دوم اجتماع امر و نهی– مقدمه نهم – اشکال امام خمینی به محقق خراسانی – اشکال به امام خمینی 23/09/1398   خلاصه جلسه گذشته بعد از بیان مقدمه هشتم و نهم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی، امام خمینی به محقق خراسانی اشکالی ایراد فرمودند. اصل اشکال […]

جلسه چهل و یکم-اجتماع امر و نهی– مقدمه نهم – اشکال امام خمینی به محقق خراسانی

بهمن 2, 1398

جلسه 41 – PDF جلسه چهل و یکم اجتماع امر و نهی– مقدمه نهم – اشکال امام خمینی به محقق خراسانی 20/09/1398 خلاصه جلسه گذشته مطلبی که محقق خراسانی در مقدمه هشتم و نهم ذکر کرده بودند بیان شد. محصل نظر محقق خراسانی این شد که باید بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله […]

جلسه چهلم-اجتماع امر و نهی– مقدمه نهم

بهمن 2, 1398

جلسه 40 – PDF جلسه چهلم اجتماع امر و نهی– مقدمه نهم 19/09/1398   مقدمه نهم مقدمه نهم مکمل مقدمه هشتم است. عرض کردیم که اگر مقدمه هشتم و نهم در هم ادغام می‎شد، چه بسا مناسب‎تر بود. مقدمه نهم درباره این است که ملاک و مناط امر و نهی چگونه احراز می‎شود؟ در مقدمه […]

جلسه سی و نهم-اجتماع امر و نهی– مقدمه هشتم – دو فرض در مسئله – غرض از انعقاد مقدمه هشتم

بهمن 2, 1398

جلسه 39 – PDF جلسه سی و نهم اجتماع امر و نهی– مقدمه هشتم – دو فرض در مسئله – غرض از انعقاد مقدمه هشتم 18/09/1398   مقدمه هشتم  تا کنون هفت مقدمه از مقدماتی که محقق خراسانی در مبحث اجتماع امر و نهی بیان کرده‎اند ذکر شد، مقدمه هشتم و مقدمه نهم در واقع […]