قواعد فقهیه – قاعده مصلحت

تاریخ شروع: 1399/06/22

زمان: ساعت 11 صبح – روزهای شنبه و یکشنبه.

مکان: مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام)